top of page

Välisministeeriumi tunnustus Itaalia Eesti Seltsi asutajatele

Eesti Välisministeerium andis kodanikupäeval 26.11.2016 seitsmendat korda välja rahvadiplomaatia aukirju.


Aukirja saab inimene või kodanikeühendus, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal.

Rahvadiplomaadi tiitli pälvisid tänavu ka Itaalia Eesti Seltsi asutajad Ülle Toode ja Gianni Glinni Lennart Meri "Hõbevalge" itaalia keelse tõlkerpojekti teostamise eest.


Suursaadik Celia Kuningas-Saagpakk annab Gianni Glinnile aukirja üle 3. märtsil, 2017 Firenzes, Museo Novecentos Eesti kunsti näituse avatseremoonial

RAHVADIPLOMAADID 2016:

Roman Toi, sajandipikkuse eesti kultuuri ja mõtte loomise ja hoidmise eest siin ja sealpool Atlandi ookeani.

Ülle Toode, Eesti ja Itaalia kultuurisidemete tugevdamise ning Lennart Meri „Hõbevalge” itaalia keelde tõlkimise idee algatamise eest.

Gianni Glinni, Eesti ja Itaalia kultuurisidemete tugevdamise ning Lennart Meri „Hõbevalge” itaalia keelde tõlkimise idee algatamise eest.

Filip Dalthur Rasmussen, initsiatiivika ja altruistliku tegevuse eest Eesti ja Taani vaheliste majandussuhete edendamisel ning järjekindla ja aktiivse Eesti tutvustamise eest Taanis.

Luksemburgi Eesti Selts, eestluse hoidmise ja arendamise ning eesti kultuuri tutvustamise eest.

Tanel Beeren, pikaaegse eesti kultuuri tutvustamise eest.Gennadi Gramberg, aktiivse tegevuse eest IHRA Eesti delegatsiooni kauaaegse liikmena.

Eesti Päevaleht Stockholmis, Rootsi eestlaskonna ühendaja rolli visa ning eduka täitmise eest.

Merle Paats ja Vilmar Paats, aktiivse panuse eest eesti kultuuri tutvustamisel ning südamliku koostöö eest kogukondliku tegevuse edendamisel Leedus.

Pyotr Zaitsev, Peterburi Eesti filminädala algatamise ja aktiivse ning usaldusväärse koostööpartnerluse eest.

Olga Belik, Peterburi Eesti filminädala algatamise ja aktiivse ning usaldusväärse koostööpartnerluse eest.

Sanna Immanen, eesti kirjanduse tõlkimise ja Soome Eesti seltside toetamise eest.

Kirsi Bongwirnso, eestluse toetamise ja eesti kultuuri edendamise eest Soomes.

Touraine-Balti sõprusselts (Association Touraine-Baltique), pikaaegse eestluse hoidmise ja eesti kultuuri tutvustamise eest.

Amélie Barthélémy, Eesti tutvustamise eest prantsuse avalikkusele Association France-Estonie liikmena.

Jonathan Huffstutler, Eesti tutvustamise eest prantsuse avalikkusele Association France-Estonie liikmena.

Øyvind Rangøy, eesti kirjanduse norra keelde tõlkimise ning eesti kultuuri tutvustamise eest Norras.

Riia Eesti Kool, eesti keele ja meele kauaaegse edendamise ja hoidmise eest Lätis.

Ingrid Eomois, aastatepikkuse entusiastliku tegevuse eest Maltal nii Eesti tutvustamisel kui Eesti kodanike igakülgsel abistamisel.


Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäev on pühendatud Eesti kodanikule, tema õigustele ja kohustustele ning selle eesmärgiks on teadvustada kodanikustaatust ja tõsta kodanikuuhkust.
Featured Posts

Recent Posts

Archive

Search By Tags

bottom of page