top of page

 

Pole midagi sarnast

inspiration 

et inimesed teele the succesful road

 

 

 

 

Selles kaubanduskoostöö valdkonnas järgime eetiliselt õigeid kriteeriume, nagu õiglane kaubandus, ökosäästlikkus, tüüpiliste kohalike ja kvaliteetsete toodete kaitse.

Pooldame tegevusi, millel on positiivne mõju Itaalia toodete mainele Eestis

ja Eesti tooteid Itaalias.

Positiivne kuvandi mõju tähendab kõike, mis puudutab keskkonna- ja tervisekaitsega seotud toodangut, näiteks toidutootmist, milles ei kasutata keemiatooteid, toodangut, mis kasutab looduslikke ja/või taaskasutatud materjale, intelligentset energiakasutust jne.

Meil on nii Eestis kui ka Itaalias oma võrgustik, mille teeme kättesaadavaks ettevõtetele, kes vastavalt ülaltoodud põhimõtetele soovivad liituda nimekirjaga, mida me oleme_cc781905-5cde-3194-bbbadd_discf566. . Need ettevõtted saavad oma kontaktides kasutada Italia Eesti logo.

 

 

 

Korraldame koosolekuid ja töötubasid

mõlema riigi ettevõtjatest ja vi aitame kohtumisel vastastikuseid kogemusi.

Me hõlmame erinevaid valdkondi, nii agriculture kui ka 

tööstus, nii käsitöö, turism kui ka loometööstus. 

First of all we support the sectors and the projects  in the area of sustainable_cc781905-5cde-3194-cflupposbadluppos.35b583-3194. cf58d

 

 

Organiseerime kohtumisi, emis, 

Vastastikuste kogemuste vahetust erinevatest ettevõtjatest mõlemas riigis.

Katame erinevaid valdkondi, nii põllumajandust, tööstust, käsitööd kui ka turismi ja erinevaid loomemajanduse harusid. 

Eriti soosime säästlikku arengut edendavaid valdkondi ja projekte. 

                                                     

                                                     Konsulteerimine

 

 

Meie Ühingu üheks põhiteenuseks on abi ja nõustamine Itaalia ettevõtetele, kes soovivad siseneda Eesti turule ja vastupidi  või nende nähtavuse suurendamine.

Avastage saadaolevat teavet ja kohandatud teenuseidmeiega ühendust võtma...

 

 

 

 

                                   

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d1-3b1-3b958d1 136bad5cf58d_  Search

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d1-3b1-3b958d1 136bad5cf58d_ andmebaasidest

 

Pakume aadressinimekirju Eesti ja Itaalia ettevõtetest igast sektorist. Ettevõtte nime, aadressi, telefoninumbri, faksinumbri, e-posti aadressi, veebilehe märkimine (kui andmetele on juurdepääs üldsusele lubatud)

 

 

 

 

                                   

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d1-3b1-3b958d1 136bad5cf58d_ Konsulteerimine

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d1-3b1-3b958d1 136bad5cf58d_    _cc781905-5cde-6bb3194cde-6bbad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d1-3b1-3b958d1 136bad5cf58d_   tax

 

Rahvusvahelises majandusvahetuses on oluline teada teise riigi õigusraamistikku. Isegi Itaalia ja Eesti vahel paljudes sektorites on olulisi erinevusi. 
Kui soovite sottoporci õigus- ja/või maksuküsimusi, palunvõta meiega ühendustja kirjeldada üksikasjalikult oma taotlust ja/või probleemi. Sõltuvalt teie esitatud küsimusest võtame teiega ühendust professionaalse kontoriga.

 

 

 

 

 

Kontaktide

leidmine

 

Anname Eesti ja Itaalia erinevate sektorite ettevõtete kontaktandmeid, edastades aadressi, telefoni numbri, faksi, e-posti aadressi, interneti lehekülje (kui ettevõtte info on avalik).

 

                                                     

Konsultatsioon

 

 

Assotsatsiooni üks tähtsamaid teenuseid on konsultatsiooni ja abi Eesti ettevõtjad, kes on huvitatud siduma oma äri _cc781905-5cde-3194-turubb3b-136bad_5cf58.

Avasta oma võimalused läbi meie teenuste

javõta meiega ühendust...

 

 

 

 

 

                     

Seaduste- ja kohtualased 

konsultatsioon          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_

                 

          

Rahvusvahelistes majanduslikes ja ärilistes sidemetes on väga oluline tunda ka partnerite poolt. Ka Eesti ja Itaalia vahel paljudes sektorites on olulised erinevused.

Mis tahes juriidilisele küsimusele vatuse saamiseks, võtke meiega ühendust ja kirjeldage detailselt oma soovi või probleemi, et Selts saaks teid kontakti viia vajalike eriala asjatundjatega ja pakkuda_cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_teenuse eelarve.
 

 

 

 

 

bottom of page