We keep you updated!

 

Välisministeeriumi tunnustus Itaalia Eesti Seltsi asutajatele

Eesti Välisministeerium andis kodanikupäeval 26.11.2016 seitsmendat korda välja rahvadiplomaatia aukirju. Aukirja saab inimene või kodanikeühendus, kes on vabatahtlikkuse alusel pikaajaliselt ja silmapaistvalt panustanud Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal. Rahvadiplomaadi tiitli pälvisid tänavu ka Itaalia Eesti Seltsi asutajad Ülle Toode ja Gianni Glinni Lennart Meri "Hõbevalge" itaalia keelse tõlkerpojekti teostamise eest. RAHVADIPLOMAADID 2016: Roman Toi, sajandipikkuse eesti kultuuri ja mõtte loomise ja hoidmise eest siin ja sealpool Atlandi ookeani. Ülle Toode, Eesti ja Itaalia kultuurisidemete tugevdamise ning Lennart Meri „Hõbevalge” itaalia keelde tõlkimise idee algatami

Centro Studi sull'Estonia e il Baltico e l'Associazione Italia Estonia avviano la collaboraz

Il 3 novembre a Roma ha preso il via un ciclo di "Incontri con l'Estonia" che il Centro Studi sull'Estonia e il Baltico presso l'Università La Sapienza di Roma e l'Associazione Italia Estonia dedicano alle scuole italiane per far conoscere e approfondire la cultura dell'Estonia. Un progetto di Ülle Toode, Direttore del Centro Studi, e di Gianni Glinni, fondatore dell'Associazione, che presenta ai ragazzi degli Istituti superiori le principali caratteristiche storiche e linguistiche dell'Estonia con approfondimenti tematici in campo sociale, economico e culturale. Il primo "Incontro con l'Estonia " si e' svolto in collaborazione con il Liceo Artistico Enzo Rossi, un attivissimo Istituto artis

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags